Lớp học tiếng Nhật trực tuyến khai giảng ngày 13/01/2021.

Chúng tôi hy vọng lớp học thông qua ZOOM sẽ hữu ích cho các thực tập sinh kỹ năng và thực tập sinh Tokutei đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày.

 

Thứ 4 hàng tuần, lớp 1: 18:30 ~ 19:10 / lớp 2: 19:20 ~ 20:00

Mỗi lớp học dài 40 phút và có thể học với giá 6.000 Yên trong 3 tháng (12 tuần).

 

Các lớp học sẽ được chia thành trình độ N4 trong lớp 1 và N3 ở lớp 2.

 

Vui lòng tham gia với chúng tôi.

 


Cách thức tham gia

 

1. Liên hệ nhân viên Osaka Com hoặc thông báo cho những người phụ trách khóa học.

 

2.Tải xuống ZOOM và thực hiện đăng ký ban đầu.

 

3.Hoàn thành bài thi thử trước.

 

4. Cố gắng hoàn thành bài tập v nhà được giao trong thời hạn để chuẩn bị cho

  buổi tiếp theo.

 

 

〇 Chúng tôi cũng đang tiến hành các buổi học thử!!!

 

Trước hết, hãy tham gia trải nghiệm.

Vui lòng tham gia miễn phí trong một tháng và đăng kí tiếp tục sau khi trải nghiệm khóa học nếu có mong muốn.

 

Dù là trải nghiệm, hãy tải ZOOM cũng như tham gia bài thi thử.


ZOOM Ti xung

iOS

Android

PCKiểm tra đánh giá thử


Bài tập về nhà của tuần nàyCách vào lớp học.

Nhấp vào hình ảnh bên trái khi thời gian lớp học bắt đầu.

Di chuyển đến ZOOM.

 

PASSWORD : nihongo

(ZOOM Meeting ID:503 860 5615)

 

Nếu bạn không thể vào lớp học ZOOM, vui lòng nhập ID và MẬT KHẨU vào ZOOM.

  Màn hình chờ sẽ hiển thị và lớp học sẽ bắt đầu sau khi giáo viên nhấn nút bắt đầu.

 

※ Khi giai đoạn trả phí bắt đầu, ID và mật khẩu lớp học sẽ được thay đổi định kì.


Video ghi lại nội dung bài học

Sau gi hc, video ni dung bài hc s được đăng ti, các bn hãy xem li nhé. 


NHNG LƯU Ý TRƯỚC KHI THAM GIA LP HC

 

1. Lp hc kéo dài 40 phút.

Vì ZOOM sẽ b ngt sau 40 phút, các lp hc sẽ bt đu đúng gi.

Nếu bn tham gia c hai lp 1 / 2 ca khóa hc, vui lòng nhp li cùng mt ID MEETING ZOOM.

* Lưu ý: ID sẽ thay đi 4 tun mt ln.

 

Trong tháng 1, nhp vào đây đ được chuyn đến ZOOM và vào lp hc.

 

Xin lưu ý rằng hình ảnh nhấp vào để truy cập vào lớp học sẽ thay đổi theo thời gian.

Nếu bn vào trước gi hc, màn hình ch ca ZOOM sẽ được hin th.

  Sau khi giáo viên nhn nút bt đu cho ZOOM, khuôn mt sẽ được hin th và lp hc sẽ bt đu.

 

2. Giáo viên chia s giáo trình trên màn hình.

Khi tham gia vi đin thoi di đng, bn có th dùng tay phóng to màn hình hin th văn bn.

 

3. Vui lòng không đt câu hi trong gi hc. (Giáo viên tt micrô ca hc viên.)

Giáo viên sẽ xác nhn có câu hi hay không , khi đó hãy giơ tay và đt câu hi.

Vì các bn tham gia đu nói thì lp hc không th hoàn thành chương trình.

 

4. Nếu nhiu bn sng cùng nhà cùng nhau tham gia lp hc và s dng loa ngoài

  có th sẽ xy ra tiếng vng trong loa hoc b khó nghe.

Điu này dn đến các vn đ v tiếng n, vì vy hãy dùng tai nghe tham gia khóa hc.

 

Các ghi chú khác và bài tp v nhà sẽ được gii thích trên lp.


Người tham gia / MEMBERS ※Dự kiến công bố sau chiến dịch miễn phí